Tiếp tục đóng 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình từ 12h trưa nay

Đây là nội dung chỉ đạo tại Công điện số 20/CĐ-TW hồi 9h ngày 23/7/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Như vậy, sau 12h trưa nay, Thủy điện Hòa Bình chỉ còn vận hành 2 cửa xả đáy.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, hồi 8h ngày 23/7/2018, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 104,67 mét, lưu lượng đến hồ 4.655 m3/s, tổng lưu lượng xả 7.209 m3/s (gồm lưu lượng qua 3 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Căn cứ diễn biến mưa lũ hiện tại và nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ban Chỉ đạo Trung ương lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình để tiếp tục hỗ trợ công tác tiêu úng ở các địa phương hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

Thủy điện Hòa Bình sẽ tiếp tục phát điện tối đa các tổ máy, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước về hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập. 

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdien20BCDTW2018.pdf