Tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1

Ngày 15/7, tại Lâm Đồng, diễn ra Hội nghị chuyển giao – tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên đối với Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai từ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Tham dự có đồng chí Võ Văn Yên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Ngày 12/5/2022, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 792-QĐ/TU về việc chuyển giao Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Đồng Nai và 50 đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Sau đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có Quyết định số 808-QĐ-ĐUK ngày 7/6/2022 tiếp nhận Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Đồng Nai và các đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Lãnh đạo Đảng ủy EVN, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 cùng trao Quyết định bàn giao và tiếp nhận cho Đảng ủy Công ty Thủy điện Đồng Nai

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Yên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM, ghi nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai đã luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nên đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiều năm liền.

Đồng chí Võ Văn Yên mong muốn, sau khi được chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ EVN, EVNGENCO1.

Đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM (ảnh trái) và đại diện Ban Tổ chức và Nhân sự Đảng ủy EVN ký biên bản bàn giao trước sự chứng kiến của các đại biểu Đảng ủy EVN, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, hoạt động theo mô hình Đảng bộ Công ty mẹ Tập đoàn, có vai trò lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cùng với sự phát triển và những thành tựu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ EVN cũng có sự phát triển về chất và lượng. Đảng bộ EVN từng bước kiện toàn tổ chức đảng và tiếp nhận một số tổ chức đảng có nhiệm vụ trọng yếu về trực thuộc. Qua đó tập trung và nâng cao vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ủy Tập đoàn đối với toàn hệ thống.

Đảng bộ EVN hàng năm luôn được đánh giá là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp to lớn của lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, người lao động Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Thủy điện Đồng Nai.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, việc thống nhất mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp theo Quy định 60-QĐ/TW và các Nghị quyết của Trung ương là tất yếu và phù hợp với quá trình hiện nay. Ngay sau hội nghị bàn giao này, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn mong rằng Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, tham gia tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa phương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tạo sự thống nhất trong lãnh đạo toàn diện cả công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 tin tưởng sau khi chuyển giao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVNGENCO1, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Công ty Thủy điện Đồng Nai được thành lập năm 2011, là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 với tổng công suất là 520MW. Từ khi đưa vào vận hành, các nhà máy hoạt động ổn định, với sản lượng điện bình quân hàng năm của hai nhà máy đạt 1,7 tỷ kWh, nộp ngân sách nhà nước trung bình mỗi năm 290 tỷ đồng. Công ty vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2021) và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các bộ, ngành và địa phương.