Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam

Theo Entrepreneur, với tiềm năng lớn về điện mặt trời và các mục tiêu năng lượng xanh đầy tham vọng vào năm 2050, Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về năng lượng tái tạo.

Trang mạng entrepreneur.com nhận định vị thế của Việt Nam như một trung tâm về năng lượng tái tạo tại khu vực Đông Nam Á.

Với tiềm năng lớn về điện mặt trời và các mục tiêu năng lượng xanh đầy tham vọng vào năm 2050, Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về năng lượng tái tạo.

Link gốc


  • 16/02/2022 05:28
  • Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/
  • 1122