Thủy điện Sơn La và Thác Bà mở 1 cửa xả đáy từ 16h ngày 1/10/2020

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 13/CĐ-TW hồi 15h ngày 1/10/2020 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà.

Theo Công điện, hồi 15h00 ngày 01/10/2020, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 216,27m (trên mực nước dâng bình thường 1,27m), lưu lượng đến hồ 4.112m3/s, tổng lưu lượng xả 2.601m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện); mực nước hồ Thác Bà ở cao trình 58,08m (trên mực nước dâng bình thường 0,08m), lưu lượng đến hồ 721 m3/s, tổng lưu lượng xả 402m3/s (lưu lượng chạy máy phát điện).

Ban Chỉ đạo Trung ương lệnh: 

Hồ Sơn La mở 01 cửa xả đáy vào hồi 16h00 ngày 01/10/2020.

Hồ Thác Bà mở 01 cửa xả đáy vào hồi 16h00 ngày 01/10/2020 để đưa mực nước thượng lưu hồ không vượt quá cao trình +58m.

Hồ Hòa Bình tiếp tục duy trì 01 xả đáy và sẵn sàng phương án mở thêm cửa xả thứ 2 khi có lệnh.

Các công ty thủy điện trên tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, hiện trạng công trình, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố. 

Chi tiết Công điện và Văn bản có file đính kèm. 

Congdien13BCDTW2020.pdf
Vanban404VPBCDTWPCTT2020.pdf