Thủy điện Lai Châu là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Nhà máy Thủy điện Lai Châu được đưa vào “Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”, theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu - Ảnh: Huyền Thương

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ, ngành liên quan lập kế hoạch, xây dựng phương án bảo vệ, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu hiện nay do Công ty Thủy điện Sơn La (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) quản lý, vận hành. Công trình được xây dựng tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu với quy mô gồm 3 tổ máy tổng công suất 1.200 MW.

Thuỷ điện Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 6/2010 và được Bộ Công Thương phê duyệt thiết kế kỹ thuật vào cuối năm 2011, có tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng. 

Đây là công trình thủy điện lớn cuối cùng của Việt Nam được khai thác trên dòng chính sông Đà, cùng với với Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình. Đồng thời là công trình thủy điện đa mục tiêu mang tầm vóc quốc gia đã được các kỹ sư, công nhân Việt Nam tự chủ từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công xây lắp, đồng bộ thiết bị, giám sát, quản lý vận hành.

Như vậy, tính đến nay, cả 3 nhà máy thủy điện trên bậc thang sông Đà gồm: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu đều được công nhận là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh419TTCP2019.pdf


  • 18/04/2019 02:52
  • Minh Ngọc
  • 14901