Thủy điện A Vương sản xuất cán mốc 10 tỷ kWh

Mốc 10 tỷ kWh là sản lượng luỹ kế mà Nhà máy Thủy điện A Vương (Tổng công ty Phát điện 2) sản xuất được tính từ thời điểm hoà lưới đến 4h ngày 30/10/2022, góp phần cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Nhà máy Thủy điện A Vương được khởi công xây dựng vào ngày 31/8/2003 tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, với công suất 210MW gồm 2 tổ máy, điện lượng trung bình 737 triệu kWh/năm.

Phòng Điều khiển trung tâm của Nhà máy Thủy điện A Vương

Sau gần 5 năm thi công, 2 tổ máy đã lần lượt hòa lưới vào ngày 11/10/2008 và 28/12/2008.

Để đạt được cột mốc 10 tỷ kWh, toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, từ quá trình đầu tư xây dựng đến quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy. 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 bùng phát kéo dài, sự phát triển của các nguồn năng lượng tái tạo, biến động về phụ tải, chế độ điều tần,… ảnh hưởng lớn đến công tác vận hành các nhà máy nói chung và Thủy điện A Vương nói riêng. Tuy nhiên, công ty đã đoàn kết, vượt khó để vận hành an toàn, liên tục các tổ máy theo huy động của cấp điều độ quốc gia.

Trong quá trình vận hành, công tác điều tiết hồ chứa, phòng chống bão lũ luôn được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện A Vương cũng đóng góp cho ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Nam trên 1.750 tỷ đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.


  • 14/11/2022 01:41
  • Lê Văn Lãm
  • 5843