Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo nhằm giúp đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm pháp luật, quản trị quốc gia trong lĩnh vực này.

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo. Nguồn ảnh: Internet

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng qua Thông báo số 40/TB-VPCP ngày 13/2/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia tại cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26). 

Thông báo nêu rõ, cần tiếp tục quán triệt quan điểm, thống nhất nhận thức về tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thực hiện cam kết tại COP 26, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước đối tác chiến lược của Việt Nam để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, nhất là tài chính, công nghệ, trình độ quản trị, đào tạo nhân lực..., phục vụ phục hồi phát triển kinh tế, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. Đây là chủ trương nhất quán của ta đồng thời phù hợp xu thế tất yếu của thế giới.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan xây dựng đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật, đề nghị Vương quốc Anh và các đối tác phát triển giúp Việt Nam nội luật hóa các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, bao gồm các cam kết tại COP 26.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án truyền thông, bao gồm việc thiết lập các trang thông tin về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng xanh, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu...

Chi tiết Thông báo số 40 xem file đính kèm
 

TB40.pdf