Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN, TKV, PVN thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 19/5/2023, về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023.

Thông báo nêu rõ, ngày 18/5/2023, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã chủ trì cuộc họp về bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, những ngày đầu tháng vừa qua, tình trạng nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại nhiều nơi trong cả nước và diễn biến dự kiến còn có thể tiếp tục đến tháng 6 tới. Tình trạng này đã làm tăng nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt, trong khi đó lưu lượng nước về các hồ thủy điện lại rất thấp, đặc biệt là tại các hồ thủy điện miền Bắc, gây ảnh hưởng lớn đến cung ứng điện trong mùa khô năm 2023, nhất là trong khoảng thời gian đến ngày 25/5/2023 khi nguồn than nhập khẩu về chậm hơn so với nhu cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về cung ứng điện mùa khô 2023, ngày 18/5/2023. Nguồn ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Đông Bắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện ngay các giải pháp cần thiết để bảo đảm cung ứng đủ điện, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn mang tính ngắn hạn, cục bộ đến ngày 25/5/2023.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN thực hiện các giải pháp phù hợp để khai thác hiệu quả nhất các nguồn thuỷ điện vì lợi ích tổng thể quốc gia; khẩn trương hoàn tất đàm phán với chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện theo quy định để có thể phát điện ngay lên hệ thống điện quốc gia; tăng cường công tác tiết kiệm điện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp đầy đủ than cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước; Các nhà máy điện sử dụng than nhập khẩu triển khai các giải pháp phù hợp, kể cả giải pháp vay, mượn, mua, ứng trước,... than chưa dùng đến của các nhà máy điện khác để phát điện. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm cân đối đủ khí, dầu cho các nhà máy điện trên cơ sở đề nghị của EVN.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chủ tịch và tổng giám đốc các tập đoàn: EVN, TKV, PVN, thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm, đầy đủ các kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện an toàn, tin cậy tại Công điện số 1813/CĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 14/4/2022, Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 9/7/2022; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, kịp thời phối hợp chặt chẽ với EVN để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các công việc tiếp theo để bảo đảm nguồn cung ứng điện trong mùa khô năm 2023 và thời gian tới; Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tiết kiệm điện và và phát động phong trào tiết kiệm điện trước ngày 25/5/2023.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ EVN thực hiện nhiệm vụ được giao.