Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/6/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là Chủ đầu tư dự án.

Trạm biến áp 500kV Phố Nối

Mục tiêu dự án là truyền tải công suất Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 vào hệ thống điện quốc gia để bổ sung nguồn cung ứng điện cho các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương; tạo mối liên kết lưới điện các khu vực, giảm tổn thất điện năng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của ngành Điện.

Vốn đầu tư của dự án là khoảng 4.365,259 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 44%; vốn vay ngân hàng thương mại chiếm 56%.

Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm, kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Quy mô dự án xây dựng đường dây 500kV mạch kép, chiều dài khoảng 122,8 km từ sân phân phối 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 đến Trạm biến áp 500kV Phố Nối; xây dựng, lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ 500kV đi Nhà máy Mhiệt điện Nam Định 1 tại Trạm biến áp 500kV Phố Nối.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng phí tài nguyên. 

Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh liên quan tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh1011TTgCP2021.pdf


  • 01/07/2021 02:00
  • Đinh Liên
  • 7463