Thư mời quan tâm khóa đào tạo QLDA và BIM

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020 và Phương án nâng cao năng lực các Ban QLDA Điện 1, 2 và 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng về Quản lý dự án xây dựng” và “Mô hình thông tin công trình (BIM)”.

1. Thư mời Khóa đào tạo xem Tại đây

2. Mẫu bản chào giá xem Tại đây

 


  • 05/01/2021 02:26
  • Ban Tổ chức Nhân sự EVN
  • 2088