Thư mời quan tâm Khóa đào tạo về 'Vật liệu lĩnh vực cơ khí, cân bằng động' và 'Vật liệu lĩnh vực thí nghiệm điện nhất thứ'

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) chương trình đào tạo “Vật liệu lĩnh vực cơ khí, cân bằng động” và “Vật liệu lĩnh vực thí nghiệm điện nhất thứ”.

1. Thư mời Khóa đào tạo xem Tại đây

2. Mẫu bản chào giá xem Tại đây

3. Phụ lục khóa đào tạo xem Tại đây


  • 15/12/2020 03:34
  • Ban Tổ chức Nhân sự EVN
  • 2197