Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và quy định về Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Xem chi tiết  tại đây


  • 04/05/2020 07:00
  • 63592