Thông tin làm rõ về vấn đề kế hoạch tiền lương của người lao động ngành Điện

Thời gian vừa qua, một số báo có bài viết về vấn đề kế hoạch tiền lương năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có nội dung “dự kiến mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019, trong khi mức tiền lương bình quân của người lao động tại Công ty mẹ EVN kế hoạch năm 2020 tăng khoảng 4% so với mức thực hiện năm 2019”. Về vấn đề này, EVN cho biết đây chỉ là nội dung dự thảo ban đầu chứ không phải phương án kế hoạch được EVN thông qua để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

Tại thời điểm đó, trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD, tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD, tài chính năm 2020, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch tiền lương theo quy định tại Thông tư 26, 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, tiền lương của người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH gắn với chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019. Tiền lương của người quản lý Công ty mẹ - EVN được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH gắn với lợi nhuận kế hoạch của Công ty mẹ. Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ EVN được giao, năng suất lao động tăng so với thực hiện năm 2019 nên mức lương bình quân kế hoạch của Người quản lý được xác định căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 10 Thông tư 27: Công ty có năng suất lao động bình quân không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn lợi nhuận của năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm (Kđch) tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản. Tuy nhiên sau khi xem xét, Tập đoàn nhận thấy cần rà soát lại để xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 trên cơ sở cập nhật các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, cân đối tài chính của Tập đoàn.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích và cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính quý I/2020, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch tiền lương mới, phù hợp hơn với tình hình thực tế. Theo đó, để giảm một phần chi phí, Tập đoàn đã điều chỉnh Kđch = 0,5, thay cho Kđch =1 như đã nêu trong phương án cũ để xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý năm 2020 trên tinh thần tiếp tục duy trì hệ số điều chỉnh tăng thêm của người quản lý Công ty mẹ là 0,5 lần (Kđch = 0,5) như đã thực hiện trong các năm qua. Với hệ số Kđch = 0,5, quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty mẹ - EVN năm 2020 là 8.064 triệu đồng, tương ứng với mức tiền lương bình quân là 48,432 triệu đồng/người/tháng - tăng 2,67% so với thực hiện năm 2019. Đây là nội dung kế hoạch tiền lương được Tập đoàn chính thức báo cáo, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.


  • 28/05/2020 12:00
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • 13279