Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 28/5/2023

* Công suất lớn nhất trong ngày: 32661,2 MW (lúc 19h00)

* Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 716,7 triệu kWh

* Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện:

58,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than:

465,2 triệu kWh

- Tuabin khí:

88,4 triệu kWh

  * Tuabin khí (Chạy GAS)

86 triệu kWh

  * Tuabin khí (Chạy dầu)

2,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu:

9,8 triệu kWh

- Điện mặt trời :

70,1 triệu kWh 

(đã bao gồm cả ước ĐMTMN)

- Điện gió:

12,5 triệu kWh

- Nhập khẩu điện:

10,5 triệu kWh

- Loại khác:

1,9 triệu kWh

 

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Khung giờ buổi trưa (12h00)

(bức xạ mặt trời lớn nhất nhưng công suất tiêu thụ điện thấp)

Khung giờ tối (22h)

(công suất tiêu thụ điện cao nhất nhưng không có bức xạ mặt trời )

Toàn quốc

30148

32594

Thủy điện

1207

5279

Nhiệt điện than

17779,9

20817,2

Tuabin khí

1786

4876

*Tuabin khí (Chạy GAS)

1786

4876

*Tuabin khí (Chạy Dầu)

0

0

Nhiệt điện dầu

169

520

Điện gió

449

623

ĐMT trang trại

4587,1

0

ĐMT mái nhà

3796,4

0

Nhập khẩu điện

296

386

Khác (Sinh khối, Diesel,…)

78

83

Ghi chú: Tuabin khí có thể chạy Gas hoặc chạy dầu.

* NHẬN ĐỊNH CHUNG:

- Hệ thống điện cả 3 miền vận hành bình thường.

- Hiện nay, thời tiết miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới, theo dự báo trong tuần này nắng nóng có thể kéo dài dẫn đến hiện tượng om nhiệt do đó công suất và sản lượng điện có thể tiếp tục tăng cao theo từng ngày.

EVN khuyến cáo người dân và khách hàng sử dụng điện triệt để thực hiện tiết kiệm điện trong bối cảnh việc cung cấp điện hiện nay có nhiều khó khăn.


  • 30/05/2023 03:15
  • Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
  • 4295