Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 15/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 38172,2 MW (Lúc 18:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 776,4 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 309,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 297,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,4 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 23,7 triệu kWh

- Điện mặt trời 67,6 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

31489,0

34384,6

Thủy điện

8761,6

15667,0

Nhiệt điện than

11187,4

13441,5

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1983

3696

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

870,0

574,8

ĐMT trang trại

5328,1

0

ĐMT mái nhà

3011,4

0

Nhập khẩu điện

284,8

943,2

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

62,6

62,2

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 16/09/2023 11:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 3684