Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 08/10/2023

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 701,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 256,6 triệu kWh

- Nhiệt điện than 320,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 55,7 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 7,6 triệu kWh

- Điện mặt trời 44,2 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 15,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

27346,2

31889,1

Thủy điện

8337,4

12439,7

Nhiệt điện than

11596,0

14866,8

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1559

2682

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

91,1

896,0

ĐMT trang trại

3193,5

0

ĐMT mái nhà

2287,2

0

Nhập khẩu điện

219,7

940,3

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

62,2

64,3

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 09/10/2023 10:04
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3634