Thông tin cập nhật đến chiều 31/10 về ảnh hưởng của cơn bão số 5

1. Tình hình vận hành các hồ chứa thủy điện

Các hồ chứa thủy điện thuộc EVN đang vận hành theo các quy trình liên hồ/đơn hồ, mức nước các hồ chứa khu vực bị ảnh hưởng đang dưới mức nước theo quy trình điều tiết liên hồ, đơn hồ. Nước về các hồ chứa lưu lượng thấp, trừ Sông Tranh 2 đạt đỉnh lũ 4.700 m3/s (04h15 ngày 31/10/2019).

Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục lưới điện sau bão số 5. Nguồn ảnh: Website EVNCPC

2. Tình hình vận hành lưới điện

- Lưới điện 500 kV: Không có sự cố.

- Lưới điện 220 kV: Sự cố đường dây 220 kV Đăk Mi 3 - Đăk Mi 4 trong 20 phút, đã khôi phục lúc 0h20 ngày 31/10.

- Lưới điện 110 kV: Só 10 sự cố đường dây 110 kV ở các khu vực Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Đến sáng nay đã khôi phục vận hành với cả 10/10 đường dây 110 kV bị sự cố.

- Lưới điện trung áp, hạ áp: Tổng cộng có khoảng 900.000 khách hàng ở nhiều tỉnh bị ảnh hưởng cung cấp điện do bão. Dự kiến đến hết ngày 31/10/2019 cơ bản khôi phục cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão, ngoại trừ những khu vực ngập sâu, chia cắt buộc phải tạm thời cắt điện để đảm bảo an toàn. 


  • 31/10/2019 09:00
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • 6664