Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu

Ngày đấu giá:

28/10/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:

Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

4.075.000 cổ phần

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:

17.940 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

3 NĐT

+ Tổ chức:

1 NĐT

+ Cá nhân:

2 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:

4.225.100 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

3 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:

4.225.100 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:

4.075.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:

18.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:

17.940 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:

18.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:

17.940 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:

17.946 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:

3 NĐT

+ Tổ chức:

1 NĐT

+ Cá nhân:

2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:

4.075.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:

73.129.500.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 29/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/11/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 04/11/2019


 

28102019thongbaoketquadaugiaTBW.jpg


  • 28/10/2019 04:24
  • EVN
  • 6840