Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính CP Điện lực

Ngày 6/10/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính CP Điện lực:

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

2. Tên tổ chức phát hành: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance).

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14,15,16 tháp B, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội.

4. Số điện thoại: (84-4) 2222.9999                       Fax: (84-4) 2222.1999

5. Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Thu xếp vốn và quản lý vốn; Tín dụng doanh nghiệp và cá nhân; Đầu tư và hợp tác đầu tư; Tư vấn tài chính hữu ích; Bảo lãnh hỗ trợ kinh doanh; Nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư; Kinh doanh ngoại hối; Cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt …

6. Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng.

7. Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

8. Hình thức bán đấu giá: bán đấu giá theo lô thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

9. Số lượng lô bán đấu giá: 03 lô; trong đó số lượng cổ phần của một (01) lô: 12.500.000 cổ phần; được tổ chức thành ba (03) phiên đấu giá; mỗi phiên bán đấu giá một (01) lô.

10. Giá khởi điểm một cổ phần: 11.654 đồng/cổ phần.

11. Giá khởi điểm một lô cổ phần: 145.675.000.000 đồng.

12. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) do EVN ban hành.

13. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

14. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

15. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 16h30 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 17/10/2017

- Địa điểm: Tại Ban Quản lý đầu tư vốn – EVN (Phòng 25-03, tầng 25 Tháp B) trụ sở EVN – số 11 Cửa Bắc, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội

16. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: ngày 25/10/2017.

17. Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua

18. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc:

- Thời gian: Từ 09h00 đến 16h00 từ ngày 26/10/2017 đến ngày 31/10/2017

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

19. Địa điểm công bố thông tin: EVN, HNX, ABS.

20. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

- Đối với phiên đấu giá lô thứ nhất: thời gian bỏ phiếu chậm nhất đến 08h30 ngày 03/11/2017.

- Đối với Phiên đấu giá lô thứ hai: thời gian bỏ phiếu chậm nhất đến 10h00 ngày 03/11/2017

- Đối với Phiên đấu giá lô thứ ba: thời gian bỏ phiếu chậm nhất đến 14h00 ngày 03/11/2017

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

21. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Phiên đấu giá lô thứ nhất được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 03/11/2017

- Phiên đấu giá lô thứ hai được tổ chức vào lúc 10h30 ngày 03/11/2017

- Phiên đấu giá lô thứ ba được tổ chức vào lúc 14h30 ngày 03/11/2017

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

22. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 04/11/2017 đến  13/11/2017

23. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: từ ngày 06/11/2017 đến ngày 08/11/2017.

(Nhà đầu tư tham khảo chi tiết các tài liệu liên quan đến cuộc đấu giá tại website: www.hnx.vn; www.evn.com.vn; www.abs.vn)

1180_QDthanhlapHoidongdaugiaEVNFinance.pdf
1181_QDthanhlapvaQuycheHoidongthamdinhEVNFinance.pdf
1182_QDQuychedaugiaEVNFinance.pdf


  • 06/10/2017 02:00
  • EVN
  • 62034