Thí điểm kết hợp nuôi trồng thuỷ sản và điện mặt trời tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác thuộc khối công và tư nhân, để triển khai dự án “Hệ thống sản xuất tích hợp nuôi trồng thủy sản và năng lượng mặt trời cho hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên” tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Dự án này nằm trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức. Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) tài trợ theo Chương trình khung “Nghiên cứu Phát triển Bền vững”. 

Dự án sẽ được triển khai từ nay đến năm 2022. Trong khuôn khổ dự án, các mô-đun điện mặt trời sẽ được lắp đặt trên mái của các nhà kính nuôi tôm tại một nhà máy thí điểm thuộc tỉnh Bạc Liêu.  

Dự án sẽ tận dụng hiệu quả việc sử dụng đất nuôi trồng thủy sản, giảm lượng nước ngọt tiêu thụ và nước thải phát sinh, giảm phát thải khí CO2, trong khi đó vẫn duy trì nhiệt độ nước ổn định để tôm phát triển cũng như cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân tại nhà máy. 

Các mô-đun điện mặt trời sẽ được lắp đặt trên mái của các nhà kính nuôi tôm

Ông Tobias Cossen - Giám đốc dự án thuộc Tổ chức GIZ khẳng định: "Dự án sẽ cung cấp một giải pháp thiết thực nhằm tối ưu hóa việc sử dụng diện tích đất đồng thời cho sản xuất thực phẩm và năng lượng tại Việt Nam, cũng như góp phần hỗ trợ các vùng nuôi trồng thủy sản tại địa phương thích ứng tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu”. 

“Chúng tôi sẽ giám sát hoạt động lắp đặt nhà máy thí điểm, tiếp đó sẽ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp thủy sản vừa và nhỏ tại các tỉnh khác, và cuối cùng sẽ nhân rộng ra các nước khác trong khu vực Đông Nam Á”, ông Tobias Cossen cho hay. 

Trước khi ký kết thỏa thuận, Viện Fraunhofer về Hệ thống năng lượng mặt trời (Đức) đã thay mặt GIZ hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi về tiềm năng kết hợp nuôi trồng thủy sản và điện mặt trời trong năm 2018. Viện này cũng đã thử nghiệm tính khả thi về kỹ thuật và thương mại của việc kết hợp đồng thời diện tích đất cho hoạt động phát điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản tại một vùng nuôi tôm cụ thể.  

Các đối tác phía Việt Nam gồm Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Năng lượng Việt Nam, một công ty sản xuất tôm lớn tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu.