Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, khách hàng EVNHCMC nhận nhiều ưu đãi

Nhằm khuyến khích việc thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt, ZaloPay dành tặng riêng khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) gói voucher ưu đãi lên đến 50.000 đồng khi thanh toán tiền điện từ ngày 1/2 - 28/2/2023.

Cụ thể, khách hàng chưa từng giao dịch thanh toán bằng ví ZaloPay sẽ được tặng gói ưu đãi 50.000đ bao gồm:

  • Voucher 35.000 đồng sử dụng cho hóa đơn tiền điện có giá trị từ 70.000 đồng trở lên, có hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận voucher.
  • Voucher 15.000 đồng sử dụng cho hóa đơn điện có giá trị từ 30.000 đồng trở lên có hạn sử dụng từ ngày 1/3 - 31/3/2023
  • Khách hàng đã giao dịch thanh toán nhưng chưa từng giao dịch thanh toán hóa đơn bằng ví ZaloPay sẽ được tặng gói ưu đãi 25.000 đồng bao gồm:
  • Voucher 15.000 đồng sử dụng cho hóa đơn điện có giá trị từ 30.000 đồng trở lên có hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận voucher.
  • Voucher 10.000 đồng sử dụng cho hóa đơn điện có giá trị từ 20.000đ trở lên có hạn sử dụng từ ngày 1/3- 31/03/2023.


  • 16/02/2023 11:01
  • Thùy Lê
  • 6190