Thành lập Tổ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của EVN

Chiều 21/2, tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 13/02/2020, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-EVN về việc thành lập Tổ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tổ công tác).

Tổ công tác có nhiệm vụ thực hiện rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay (trong đó có Luật Điện lực) có liên quan đến hoạt động của EVN; báo cáo Hội đồng thành viên EVN để kiến nghị Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội xem xét, đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của EVN.

Tại phiên họp đầu tiên, Tổ công tác đã giao nhiệm vụ đến các đơn vị thành viên, người đại diện quản lý phần vốn của EVN và đơn vị. Dự kiến, các đơn vị rà soát khó khăn, vướng mắc trong các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị và báo cáo EVN xem xét, tổng hợp trước ngày 15/3/2020.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân - Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh: Để Tổ công tác triển khai nhiệm vụ đúng yêu cầu và tiến độ, các đơn vị cần tập trung vào những VBQPPL có ảnh hưởng trực tiếp đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các thành viên Tổ công tác cần nghiêm túc tham gia vào các công việc chung của Tổ công tác; báo cáo, chịu trách nhiệm trước các Tổ phó phụ trách theo lĩnh vực và Tổ trưởng Tổ công tác về các nhiệm vụ được phân công.

Các thành viên nghiên cứu và đưa ý kiến về quy chế làm việc của Tổ công tác tại phiên họp

Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cần cử các cán bộ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ phối hợp cùng Ban Pháp chế EVN - Thành viên thường trực Tổ công tác để thực hiện nghiên cứu, rà soát cụ thể các VBQPPL cần kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung. 

Dụ kiến, Tổ công tác sẽ báo cáo Hội đồng thành viên Tập đoàn về kết quả rà soát hệ thống VBQPPL liên quan đến hoạt động của EVN và kế hoạch làm việc với các Bộ, ngành liên quan về các vấn đề xuất sửa đổi, bổ sung trước ngày 10/4/2020. 


  • 21/02/2020 02:21
  • Thanh Huyền
  • 6541