Thanh Hóa thực hiện chương trình tiết kiệm điện năm 2023

 Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng, ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong đơn vị theo danh mục của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các chương trình như: “Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất”, “Phát động phong trào tiết kiệm điện”, “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện”; phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng mùa khô; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm; tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện.

Ảnh minh họa

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa: Phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hoạt cảnh, chương trình truyền thanh, truyền hình dưới nhiều hình thức sinh động, phù hợp về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng mùa khô hàng năm

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với Điện lực địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) đến các khách hàng sử dụng điện để các khách hàng hiểu rõ hơn về chương trình, biết được các quyền lợi của khách hàng khi tham gia vào chương trình DR...

Công ty Điện lực Thanh Hóa cần chú trọng nhóm khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ lớn; hỗ trợ kiểm toán năng lượng với mục tiêu nâng cao hệ số phụ tải (Kpt) lưới điện; chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước, các lợi ích khi khách hàng tham gia DR (điều chỉnh phụ tải điện).

Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; tiết giảm công suất sử dụng điện theo như thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và điện lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng theo đúng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm của đơn vị, để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

 


  • 03/03/2023 08:59
  • PV
  • 3606