Tháng Công nhân năm 2024 sẽ diễn ra với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”

Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 63/KH-CĐĐVN ngày 6/3/2024 về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, trong đó sẽ có 6 hoạt động tập trung cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Cụ thể, Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên môn đồng cấp (người sử dụng lao động) chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tại cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động.

Mục tiêu 100% công đoàn cơ sở trong hệ thống Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ít nhất 1 hoạt động phù hợp để hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (thứ tư từ trái sang) và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động Công ty Điện lực Chương Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điện mùa nắng nóng năm 2023.

Trong đó, các cấp công đoàn sẽ tổ chức chương trình “Đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống” bằng việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. gắn với phổ biến chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Đối với chương trình “Đối thoại tháng 5”, các cấp công đoàn căn cứ tình hình thực tế đề xuất, tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn yoor chức gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động; tăng cường thiết lập các kênh thông tin thuận lợi, tiện dụng và phát huy lợi thế của các kênh truyền thông nội bộ, mạng xã hội để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn cũng đề xuất, phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, kịp thời động viên, tri ân đoàn viên, người lao động có thành tích trong lao động, sản xuất, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động tại các đơn vị đảm bảo điện mùa nắng nóng, đơn vị vùng khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2024 (thời gian tổ chức trong tháng 4 đến ngày 31/5/2024, tập trung cao điểm vào tháng 5/2024).

Bên cạnh đó, hưởng ứng triển khai Chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất” và Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động, các cấp công đoàn phối hợp chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với Lễ phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 và kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) có ý nghĩa thiết thực với đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, trong Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức 6 hoạt động tập trung, bao gồm: tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đại hội VI Công đoàn ĐLVN, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (tháng 3/2024);  tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 (tháng 4/2024); tham mưu tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ( tháng 5/2024).

Đồng thời, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng sẽ tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng “Người lao động ngành Điện tiêu biểu”, “An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu” năm 2024 (tháng 5/2024); phát động “Giải chạy bộ trong công nhân, viên chức, lao động” (tháng 5/2024); tổ chức các đoàn khảo sát kết hợp thăm hỏi, động viên người lao động tại các đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (từ cuối tháng 3 đến tháng 5/2024)

Nội dung cụ thể Kế hoạch số 63/KH-CĐĐVN tại đây.