Tháng 9/2023, tòa nhà EVN giảm 16,64% lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ năm trước

Theo thông tin tổng hợp từ Văn phòng EVN, lượng điện tiêu thụ tháng 9/2023 của tòa nhà EVN (11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) giảm 16,64% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều đơn vị làm việc tại tòa nhà EVN thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao như: Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (giảm 27,08% so với cùng kỳ tháng 9/2022), Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (giảm 41,16%), Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (giảm 27,36%), Trung tâm Thông tin Điện lực (giảm 24,34%), Công ty Mua bán điện (giảm 24,45%), Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (giảm 17,24%), Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội (giảm 18,09%), Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội (giảm 19,72%), Ban Quản lý dự án Điện 2 (giảm 25,98%), Ban Quản lý dự án Điện 1 (giảm 24,20%), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN (giảm 21,14%), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (giảm 17,85%)…

Ngoài ra, khu vực chung tòa nhà EVN giảm được 26,91% lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ 2022.

Mặc dù Tòa nhà EVN đã được đầu tư nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại, hiệu suất sử dụng năng lượng cao, song Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trong toà nhà EVN vẫn luôn thực thi hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện.


  • 04/10/2023 09:55
  • PV
  • 4481