Tháng 9 sẽ tổ chức Hội thi thợ giỏi, người làm công tác an toàn giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị liên tịch số 2453/CTLT-EVN-CĐĐLVN (ngày 11/5/2021) về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi, người làm công tác an toàn giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021.

Mục tiêu của Hội thi nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các đơn vị trong Tập đoàn; nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác an toàn (bao gồm các cán bộ an toàn và an toàn, vệ sinh viên). 

Đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp và người làm công tác an toàn. Từ đó, làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng lao động và thúc đẩy phong trào lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Ban Tổ chức trao giải cho các Trưởng ca thủy điện giỏi năm 2017. Ảnh: Huyền Thương

Tập đoàn sẽ tổ chức Hội thi thợ giỏi, người làm công tác an toàn giỏi cho 4 khối gồm: Truyền tải điện, Phân phối điện, Phát điện và Điều độ. 

Theo kế hoạch, các đơn vị tổ chức sơ tuyển trực tuyến hoàn thành trong tháng 6/2021; sơ tuyển trực tuyến cấp Tập đoàn kết thúc trong tháng 7/2021. Tổ chức Hội thi cấp Tập đoàn trong tháng 9/2021.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc được giao đăng cai tổ chức Hội thi thợ giỏi, người làm công tác an toàn giỏi cấp Tập đoàn cho các khối Điều độ và Phân phối điện trong tháng 9/2021; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đăng cai tổ chức cho các khối Truyền tải và Phát điện.

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

CT2453EVNNAM2021.PDF