Tháng 7/2019, EVN sẽ trình đề án thí điểm Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Để chuẩn bị vận hành Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào đầu năm 2021, EVN đang xây dựng Đề án thí điểm, dự kiến trình Bộ Công Thương tháng 7/2019.

Đẩy nhanh tái cơ cấu

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, EVN đang thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn đã hoàn thành chuyển Tổng công ty Phát điện 3 sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/10/2018. 

Dự kiến trong năm 2019-2020, sẽ hoàn thành thủ tục cổ phần hóa các tổng công ty Phát điện 1 và 2. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cũng đang trong tiến trình hoàn thiện các thủ tục để chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

Cùng với EVN, đã có thêm 5 tổng công ty điện lực được phép mua điện trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Tách khâu phân phối và bán lẻ

Theo các quyết định của Chính phủ, trong việc hình thành thị trường điện, từ năm 2021, khâu kinh doanh bán lẻ điện sẽ được tách ra khỏi khâu phân phối điện khi triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Trong đó, lĩnh vực quản lý lưới điện phân phối do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; lĩnh vực kinh doanh bán lẻ điện sẽ được cổ phần hóa phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện, Nhà nước nắm giữ từ hơn 50% - 65% vốn điều lệ.

Vì vậy, ngay từ ngày 1/1/2016, EVN đã hướng dẫn các tổng công ty điện lực triển khai hạch toán tách bạch chi phí khâu phân phối và khâu bán lẻ điện. Đồng thời, phê duyệt mô hình tổ chức của các công ty điện lực/điện lực cấp quận/huyện trong Tập đoàn theo hướng sắp xếp, tổ chức lại các bộ phận quản lý vận hành và kinh doanh điện, từng bước tách bạch về mặt tổ chức, tạo thuận lợi cho việc hạch toán tách bạch chi phí khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tiến tới tách bạch về tổ chức giữa hai khâu này trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Từ năm 2017 đến nay, các tổng công ty điện lực cũng đã chủ động, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ này.

Hiện nay, EVN đang xây dựng Đề án Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm, dự kiến sẽ trình Bộ Công thương phê duyệt trong tháng 7/2019; Dự án Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện bán buôn hoàn chỉnh cũng đang xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, thị trường điện Việt Nam đang đi đúng lộ trình và đang ở cấp độ thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Từ tháng 1/2019, cùng với EVN, có thêm 5 tổng công ty điện lực được phép mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện. Hiện nay, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, mở rộng số lượng các nhà máy điện tham gia thị trường điện. Đặc biệt, Bộ cũng đang phối hợp với các tổ chức tư vấn quốc tế, nghiên cứu, cho phép các khách hàng lớn được phép mua điện trực tiếp từ thị trường điện, thực hiện cơ chế thí điểm, tiến tới thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. 

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh sẽ được thực hiện với hai cấp độ:

- Từ năm 2021 - 2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm.
- Từ sau năm 2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh
hoàn chỉnh.

(Theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày ngày 09/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ)


  • 04/07/2019 08:13
  • Theo TCĐL Chuyên đề Thế giới điện
  • 16916