Tháng 10/2017: Điện thương phẩm cả nước tăng trưởng 8,99% so cùng kỳ năm trước

Sản lượng điện thương phẩm tháng 10/2017 trên cả nước đạt 15,06 tỷ kWh, tăng trưởng 8,99% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là đơn vị có mức tăng trưởng cao nhất (11,45%).

Cụ thể, thành phần công nghiệp của EVNNPC tăng trưởng tới 12,36%, chiếm tỷ trọng 63,75% trong tổng sản lượng thương phẩm tháng 10/2017 của Tổng công ty này; thành phần quản lý tiêu dùng đạt mức tăng trưởng 7,45%, chiếm 30,3%.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cũng tăng trưởng 10,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phụ tải quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 42,3%, phụ tải công nghiệp chiếm tỷ trọng 41,6%. Các Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng lần lượt là 8,7% và 7,71%.

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chỉ tăng trưởng 0,62% so với năm 2016. Cụ thể, phụ tải công nghiệp (chiếm tỷ trọng 30,9%) tăng trưởng 1,51%; phụ tải quản lý tiêu dùng (tỷ trọng 53,9%) tăng 0,04%.

Lũy kế 10 tháng đầu 2017, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 144,902 tỷ kWh, tăng trưởng 9,22% so cùng kỳ 2016. Tháng 11, dự kiến sản lượng bình quân toàn hệ thống đạt 559 triệu kWh/ngày. EVN sẽ nỗ lực cung ứng điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đặc biệt là đảm bảo điện cho các sự kiện quan trọng như: Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV…


  • 30/10/2017 03:39
  • N.Hương