Thả gần 40.000 con cá giống xuống hồ Thủy điện Bản Vẽ

Ngày 19/5, Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp cùng UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tổ chức thả cá giống năm 2020 tại hồ Thủy điện Bản Vẽ.

Nhiều loại cá giống được thả xuống lòng hồ thủy điện

Gần 40.000 con cá giống được thả gồm các loại cá có lợi ích kinh tế cao như cá trắm cỏ, cá trôi, cá chép, mè, rô phi…

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết, thả cá giống là hoạt động thường niên của đơn vị, góp phần đa dạng hóa nguồn thủy sản, tái tạo môi sinh lòng hồ. Qua đó cũng tăng nguồn đánh bắt, tạo thêm sinh kế, góp phần ổn định đời sống cho người dân địa phương.

Chương trình còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của hồ chứa thủy điện, từ đó bảo vệ lòng hồ và khai thác, đánh bắt đúng cách để duy trì, phát triển nguồn cá, tôm...

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ có hơn 5.000ha mặt nước là điều kiện thuận lợi để người dân đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản.


  • 19/05/2020 05:23
  • N.Hương
  • 4633