Thả 10 vạn cá giống xuống hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Ngày 22/8, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tiến hành thả 10 vạn con cá giống xuống hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 (nằm trên địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông) để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Công ty Thủy điện Đồng Nai thả 10 cá giống xuống hồ thủy điện

10 vạn con cá giống gồm cá chép, mè, trắm, trê và rô phi - đây là những loại cá có tính thích nghi cao và có thể phát triển tốt trong môi trường tự nhiên, phục hồi các loài cá bản địa, phát triển các loài cá thương phẩm.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết: Đây là hoạt động được Công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức nhiều năm nay qua, thể hiện trách nhiệm của Công ty Thủy điện Đồng Nai với cộng đồng dân cư, góp phần đa dạng sinh học, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong khu vực hồ chứa, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương.

Mỗi đợt thả ít nhất là 1 tấn cá giống. Đây cũng là dịp để Công ty Thủy điện Đồng Nai tuyên truyền cho người dân sinh sống trên lòng hồ nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên; bảo vệ môi trường nước trên lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.