Tây Ninh: Dư địa tiết kiệm điện trong khối khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm còn lớn

Theo Công ty Điện lực Tây Ninh (PC Tây Ninh), với 92 khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, điện năng sử dụng năm 2022 là 3,792 tỷ kWh, nếu toàn bộ khách hàng này tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ/năm, toàn tỉnh tiết kiệm được 75,854 triệu kWh, tương đương với 141,392 tỷ đồng.

Không chỉ giới hạn trong khối khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, dư địa tiết kiệm điện còn có thể thực hiện được tại khối khách hàng chiếu sáng công cộng (không tính chiếu sáng cho các kho, bãi hàng hóa), với 3.781 khách hàng, điện năng sử dụng năm 2022 là 21,816 triệu kWh, nếu thực hiện tiết kiệm điện 50% tổng tiêu thụ/năm, thì sẽ tiết kiệm được 10,908 triệu kWh.

Dư địa tiết kiệm điện trong khối khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm tại Tây Ninh còn rất lớn - Ảnh: Ng.Tuấn.

PC Tây Ninh cũng lưu ý đến khối hành chính sự nghiệp, không tính bệnh viện và trường học. Với 2.452 khách hàng trong khối này, nếu áp dụng tiết kiệm 10% tổng tiêu thụ hàng năm, sẽ có thể tiết kiệm được 3,396 triệu kWh. Đối với khách hàng thuộc khối bệnh viện và trường học, việc tiết kiệm 5% tổng tiêu thụ hàng năm sẽ mang lại 1,360 triệu kWh.

Cũng theo PC Tây Ninh, thời gian tới ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn, công ty sẽ phối hợp với các quận, huyện trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng; các trường học, các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ; cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất; hệ thống chiếu sáng giao thông; hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí; hộ gia đình góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định.


  • 24/05/2023 02:10
  • Ngọc Tuấn
  • 3337