Tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ các dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong cuộc họp ngày 25/9 tại Khánh Hoà về tình hình triển khai các dự án giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1.

Cụm dự án này bao gồm TBA 500kV Vân Phong và đấu nối; đường dây (ĐD) 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; ĐD 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào ĐD 500kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân.

Theo ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB, hiện nay gặp nhiều khó khăn nhất là dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân.

Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB báo cáo tại cuộc họp

Các huyện Diên Khánh, Cam Lâm của tỉnh Khánh Hoà do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên đến nay mới triển khai thực hiện công tác kê kiểm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các vị trí móng và hành lang tuyến.

Tại tỉnh Ninh Thuận, công tác kiểm kê đất đai, tài sản, cây cối hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng phần móng trụ, hành lang tuyến tại các địa phương cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, CPMB và Trung tâm Phát triển quỹ đất của tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại để thu thập giấy tờ từ các hộ dân để hoàn thiện hồ sơ gửi UBND các xã triển khai xác nhận nguồn gốc đất. 

Về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, các Sở NN&PTNT Khánh Hoà, Ninh Thuận đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức họp thẩm định và hoàn thiện thủ tục trình cấp thẩm quyền chủ trương chuyển đổi đất rừng trước 30/9/2021.

Về công tác tổ chức thi công, CPMB đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, 4 Ban Tiền phương tại công trường và đăng ký với địa phương để triển khai trong thời điểm còn dịch bệnh. Theo đánh giá của CPMB, do ảnh hưởng bởi COVID-19 và vướng mắc trong mặt bằng, nên các mục tiêu thi công đều chậm 3 tháng so với kế hoạch điều hành đã lập thời điểm cuối năm 2020. 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng ghi nhận những nỗ lực của CPMB, các ban tham mưu của tổng công ty và các đơn vị nhà thầu tham gia dự án đã quyết liệt, rốt ráo để dự án đạt được tiến độ đáng ghi nhận. Tuy nhiên công việc vẫn còn rất nhiều, tiến độ thi công rất gấp, trong khi đó nhiều lý do khách quan tác động đến dự án như dịch COVID-19 vẫn phức tạp, công tác GPMB còn nhiều vướng mắc, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng vẫn chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu các đơn vị tham gia phải bố trí nguồn lực tốt nhất cho dự án, tăng cường cán bộ có năng lực, trách nhiệm thường xuyên bám sát hiện trường. EVNNPT/CPMB hàng tuần tổ chức kiểm điểm tiến độ các dự án này tại các cuộc họp giao ban để nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Đối với các công việc liên quan đến cụm Vân Phong, EVNNPT quán triệt chỉ đạo ưu tiên xử lý trong ngày.