Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020 – 2025)

Chiều ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (giai đoạn 2020-2025).

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương. Về phía Tập đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tập đoàn, Công đoàn các đơn vị thuộc Tập đoàn và đặc biệt là sự có mặt của 75 cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua lao động đến từ các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: thực hiện lời dạy của Bác Hồ và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, EVN đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn. Qua đó, huy động được sức mạnh đoàn kết của trên 100.000 cán bộ, công nhân viên, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao là đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hệ thống điện có dự phòng, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.

Trong giai đoạn 2016-2020 vừa qua, Tập đoàn đã đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định. Tính trung bình cả giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hằng năm đạt 9%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.250 kWh/người; gấp gần 1,44 lần so với năm 2015.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng chuyển biến vượt bậc. Cuối năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4; đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng thông tin điện tử của 63 tỉnh, thành phố. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN là 28,03 triệu khách hàng, tăng gần 20% so với năm 2015. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ; trong giai đoạn 2016-2019 tăng 81 bậc, là chỉ số có mức độ cải thiện nhiều nhất và là một trong 3 chỉ số có thứ hạng tốt nhất trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn cũng đã đầu tư cấp điện trên 51.000 hộ dân chưa có điện tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, đồng thời tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp cho 90.160 hộ dân tại 35 xã. Đến cuối năm 2019, 100% số xã và 99,52% số hộ dân trên cả nước (trong đó 99,25% số hộ dân nông thôn) đã được sử dụng điện. Tập đoàn đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến 11/12 huyện đảo, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để đạt được những thành tựu nổi bật trên là sự chung tay, góp sức của hơn 100.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn EVN. Đặc biệt, để có nguồn sức mạnh, trí tuệ tập thể này không thể không kể đến vai trò rất lớn của các phong trào thi đua lao động sản xuất. Những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn chú trọng chỉ đạo các cấp, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tình hình thực tế của đơn vị mình nhằm cụ thể hóa những chủ trương và có biện pháp tích cực để triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tập đoàn đã phát động và phối hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; hình thức, biện pháp tổ chức thi đua phong phú, thường xuyên được đổi mới đã thực sự động viên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia, sáng tạo, hăng say lao động, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh. Bên cạnh các phong trào thi đua chung, thi đua theo chủ đề từng năm, Tập đoàn đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt để khắc phục khó khăn, giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất của Tập đoàn. Đặc biệt, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh trong Tập đoàn và các đơn vị. Trong giai đoạn 2015 – 2019, đã có 40 sáng kiến được công nhận cấp EVN. Ở cấp đơn vị có hàng chục nghìn sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được đưa vào áp dụng trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh cũng như quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành sản xuất của EVN, tiết giảm chi phí hàng trăm tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

Công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được quan tâm. Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua và điển hình tiên tiến, đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đơn vị, với từng đối tượng, trong đó tập trung phát hiện, lựa chọn các cá nhân, tập thể điển hình thông qua các phong trào thi đua. Công tác biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt cũng luôn được Tập đoàn chỉ đạo triển khai kịp thời thông qua các hình thức Hội nghị, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, gặp gỡ điển hình, qua đó đã góp phần động viên, khích lệ các điển hình tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, EVN sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: (i) Đảm bảo cung cấp điện với mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 8,6%-9%/năm, tiếp tục phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức các nước tiên tiến nhất trong khu vực; Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực. Đến năm 2025, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840 MW, đảm bảo huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư. Năng suất lao động bình quân hằng năm tăng trên 8%/năm. Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước; nộp ngân sách nhà nước bình quân hằng năm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Đại hội đã vinh danh 75 cá nhân tiêu biểu xuất sắc điển hình trong các phong trào thi đua lao động đến từ các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn, là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần vào thành tích chung của toàn Tập đoàn trong giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, cũng tại Đại hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tiếp tục duy trì và phát huy các phong trào thi đua lao động sản xuất trong giai đoạn tới được dự báo có nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới chịu tác động lớn của dịch bệnh COVID-19.

Mục tiêu và nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 đặt ra đối với CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất to lớn, nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức. Với truyền thống 66 năm của Ngành Điện cách mạng Việt Nam, cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn tiếp tục cố gắng, nỗ lực, hăng hái phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua lao động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Chính phủ giao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Email: bantt@evn.com.vn

Điện thoại: 024.66946405/66946413; Fax: 024.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: www.evn.com.vnwww.tietkiemnangluong.vn

Fanpage: www.facebook.com/evndienlucvietnam

Tải TCBC tại đây.

 


  • 18/09/2020 09:04
  • Ban Truyền thông EVN
  • 4416