Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt kết quả thực hành tiết kiệm tốt nhất cả nước năm 2020

Đây là thông tin tại phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều 27/5/2021.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. 

Theo đó, báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (được cập nhật đến ngày 5/5/2021) cho thấy, 117 cơ quan, đơn vị (gồm 34 bộ ngành; 63 tỉnh/thành phố, 20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước) đã tiết kiệm được hơn 84.635 tỉ đồng. Trong đó, tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn nhà nước là 50.628 tỷ đồng, còn tiết kiệm vốn tại doanh nghiệp là hơn 34.000 tỉ đồng.

Trong số 117 cơ quan, đơn vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiết kiệm được nhiều nhất với 15.755 tỉ đồng; Thành phố Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2 với tổng số tiền tiết kiệm là hơn 10.287 tỉ đồng; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đứng thứ 3 với tổng số tiền tiết kiệm được hơn 6.558 tỉ đồng.


  • 27/05/2021 09:47
  • PV
  • 4808