Tăng tốc để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Vũng Áng trong tháng 7/2022

Đó là yêu cầu của ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Vũng Áng và sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch vào ngày 7/6, tại Hà Tĩnh.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), lãnh đạo các nhà thầu thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án.

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung, tuyến đường dây dài khoảng 34 km với 75 vị trí móng cột, đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoạn tuyến có 3 đơn vị thi công gồm: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 và Công ty Cổ phần Lắp máy (INCO).

Tính đến nay, các địa phương đã bàn giao 75/75 vị trí móng, tuy nhiên phần hành lang tuyến còn vướng mắc ở 3 khoảng néo thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Về tiến độ thi công, hiện nay mới kéo dây xong 18/37 khoảng néo, đang kéo 6 khoảng néo.

Ông Trương Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp nhà thầu thi công nêu những khó khăn trong quá trình triển khai dự án như vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, gió lớn trong khu vực thời gian qua cản trở tiến độ dựng cột, kéo dây... Các nhà thầu cũng cam kết trong thời gian tới huy động lực lượng, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút để đưa dự án về đích. Ông Trương Hữu Thành yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực đẩy nhanh thi công, phối hợp với tư vấn giám sát nghiệm thu vị trí cột để thi công kéo rải dây. Trong đó, đối với nhà thầu INCO cần hoàn thiện vị trí móng cuối cùng trước ngày 25/6 để tiến hành kéo dây, hoàn thành dự án trong tháng 7/2022.

Đối với những khó khăn vướng mắc về mặt bằng của dự án, ông Trương Hữu Thành cho biết, lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh. Lãnh đạo địa phương đều cam kết hoàn thành mặt bằng dự án như tiến độ đề ra và lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ bảo vệ thi công nếu người dân cố tình chống đối. Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu Công ty Truyền tải điện 1 (nghiệm thu đoạn qua Hà Tĩnh) và Công ty Truyền tải điện 2 (nghiệm thu đoạn qua Quảng Bình) cần tổ chức nghiệm thu ngay sau khi thi công xong, để khi hoàn thành kéo dây khoảng cột cuối là có thể nghiệm thu đóng điện.


  • 08/06/2022 02:00
  • Chiến Thắng
  • 4793