Tăng cường phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia vừa tổ chức Hội thảo “Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng”. Đây là một phần trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia trong bối cảnh tình hình lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia nhấn mạnh, tính cấp bách phải tổ chức Hội thảo khi tội phạm mạng ngày càng phức tạp, biến đổi nhanh chóng, triệt để sử dụng các phương thức phạm tội, có kịch bản, định hướng, lộ trình, âm mưu, ý đồ khi thực hiện tấn công mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức, công dân. 

Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh tính cấp bách phải tổ chức hội thảo khi tội phạm mạng ngày càng phức tạp, biến đổi nhanh chóng

Theo thống kê, tội phạm mạng chiếm 57% tổng số vụ tội phạm các loại, gây thiệt hại không chỉ về kinh tế, tài chính mà còn làm mất ổn định, an ninh an toàn xã hội. Thượng tướng Lương Tam Quang kêu gọi tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hiệp hội, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng vì chủ quyền quốc gia, vì bình yên cuộc sống, vì quyền lợi của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hội thảo được chia thành 2 phiên chính: Phiên toàn thể với chủ đề phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; Phiên chuyên đề với các giải pháp phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. 

Phiên toàn thể với chủ đề phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Tại phiên toàn thể, đã có 5 tham luận được báo cáo tại hội thảo, bao gồm: Xây dựng thế trận toàn dân phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; vai trò của ngành ngân hàng trong phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; vai trò của nhà mạng trong đấu tranh phòng chống lừa đảo; định danh người dùng, tăng cường quản lý, rà soát thông tin trên không gian mạng và phần mềm chống lừa đảo cho người dân. 

Tại phiên chuyên đề “Các giải pháp phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng”, Hội thảo đã nghe 8 tham luận và nhiều ý kiến tọa đàm về các giải pháp kĩ thuật phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Link gốc


  • 20/05/2024 06:00
  • Theo mic.gov.vn
  • 2192