Tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Vĩnh Phúc

Công ty Truyền tải điện 1 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT1 220 kV-250 MVA - hoàn thành công trình Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Yên.

Dự án có các hạng mục chính là thay thế MBA AT1 220 kV-125 MVA hiện hữu bằng MBA 220 kV-250 MVA; bổ sung, thay thế, lắp đặt các thiết bị liên quan cho phù hợp với MBA mới.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; Công ty Truyền tải điện 1 thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án..

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT1 220 kV-250 MVA tại TBA 220 kV Vĩnh Yên sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Vĩnh Phúc; đảm bảo vận hành cung cấp điện an toàn tin cậy theo tiêu chí N-1.


  • 14/10/2016 08:35
  • Huyền Thương