Tăng cường cung cấp điện cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220 kV - 250 MVA thứ ba tại Trạm 220 kV Tân Thành.

​Dự án có tổng mức đầu tư hơn 239 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại trong nước, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Với máy biến áp 220 kV vừa lắp đặt đã nâng tổng công suất Trạm thành 750 MVA. Trong dự án, Trạm cũng được lắp đặt thiết bị 01 ngăn lộ tổng 220 kV, 01 ngăn lộ tổng 110 kV, 04 ngăn lộ đường dây 110 kV và các thiết bị đồng bộ khác cho máy biến áp mới.

Tăng cường công suất cho TBA 220 kV Tân Thành sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giảm tải cho các trạm 220 kV khác trong khu vực.


  • 11/12/2018 05:13
  • Lê Việt
  • 20810