Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVN

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 20/8/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.

CBNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống COVID-19.

Mục tiêu nhằm thực hiện tốt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các chỉ đạo của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch COVID -19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ - kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đặt ra, phấn đấu 100% cấp uỷ trực thuộc ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không để cơ quan, đơn vị dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra, trong đó phấn đấu đẩy nhanh, hoàn thành sớm một số chỉ tiêu về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng như: điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện tỷ lệ giao dịch điện tử đạt trên 95% và tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt trên 80%; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt ≥ 70% về số khách hàng.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu toàn thể hệ thống chính trị trong EVN tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch đi đôi với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Các cấp uỷ, người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò của các cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể chính trị xã hội. Xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân nếu để xảy ra dịch bệnh do chủ quan, lơ là, không quyết liệt, không thực hiện đúng nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền. Đồng thời có cơ chế khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có sáng kiến hay, có giải pháp sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19. Đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về diễn biến phức tạp, sự nguy hiểm khó lường của dịch COVID -19 để chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị chủ động, tích cực làm việc với Bộ Y tế, các sở y tế địa phương, các bệnh viện để tạo điều kiện, ưu tiên tiêm vắc-xin cho cán bộ, người lao động của toàn EVN đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, nhất là các cán bộ, kỹ sư, người lao động thực hiện các nhiệm vụ điều hành, vận hành hệ thống điện, sản xuất điện, điều hành hệ thống viễn thông dùng riêng và công nghệ thông tin.      

Đồng thời, đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định cho cơ sở khám, chữa bệnh, các khu cách ly tập trung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng nhằm đảm bảo tốt nhất các yêu cầu của khách hàng; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ trực tuyến, thanh toán tiền điện qua các ngân hàng, các tổ chức trung gian và các giải pháp, ứng dụng không dùng tiền mặt.

Một số chỉ đạo khác như: EVN và các đơn vị chủ động tính toán, xây dựng kịch bản, các giải pháp đảm bảo sản xuất, cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân khi cả nước đã cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế. Triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ khởi công, đóng điện các công trình đường dây, TBA theo kế hoạch. Các ban QLDA tuỳ theo đặc thù của từng dự án để có các giải pháp phù hợp, tập trung, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện và các dự án khác được giao theo đúng kế hoạch EVN giao. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, trong điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh; xây dựng các giải pháp, biện pháp tiết giảm chi phí tối đa, tính toán cân đối tài chính năm 2021 và những năm tiếp theo trong bối cảnh EVN liên tục thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện theo Nghị quyết của Chính phủ.

Các tổ chức đoàn thể chính trị cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên, người lao động; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.


  • 20/08/2021 06:26
  • Xuân Tiến
  • 8265