Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 6/2022

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước

1.1. Từ ngày 04-10/5, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

Sau khi xem xét, thảo luận kỹ lưỡng các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Tập đoàn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tham dự Hội nghị qua Điểm cầu tại trụ sở Tập đoàn.

1.2. Ngày 23/5/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, kỳ họp dự kiến bế mạc ngày 16/6.      

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết với nhiều nội dung nhằm tiếp tục thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân, người lao động trong điều kiện bình thường mới.

Cụ thể những dự án Luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Quốc hội cũng cho ý kiến đối với 6 dự án Luật khác gồm Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020... Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 17/5, Đoàn đại biểu Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vào Lăng viếng Bác và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Dự lễ viếng có đồng chí: Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng uỷ Cơ quan Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 132 ngày sinh của Bác, Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối DNTW lần thứ VI, năm 2022 đã được tổ chức, tại buổi Lễ, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã vinh dự có 4 đoàn viên được vinh danh.

2.2. Sáng 12/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

2.3. Ngày 26/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 5/2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về: Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; nội dung xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư; Báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự giới thiệu bầu giữ chức bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Khối; công tác nhân sự các đảng ủy trực thuộc; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; điều chỉnh đối tượng kiểm tra của Đảng ủy Khối năm 2022; dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và một số nội dung khác. Tại Hội nghị Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định số 483-QĐNS/TW, ngày 22/4/2022 của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.4. Ngày 29/5, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối; phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện văn hóa công sở Cơ quan Đảng ủy Khối giai đoạn 2019-2025.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Ngày 26/5/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã triệu tập các Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhân sự Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh Phó Bí thư, Bí thư Đảng uỷ EVN nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng quy định và hướng dẫn. 100% cán bộ nguồn được quy hoạch, bổ sung các chức danh đều đảm bảo về tỷ lệ, đối tượng và cơ cấu.

Hội nghị cũng đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy EVN. Đồng thời thông qua Đề án quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ EVN, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ EVN nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục tuyên truyền về Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022 trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn. Để hưởng ứng cuộc thi, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Công văn số 609-CV/ĐU, ngày 22/3/2022 để vận động và giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng tác phẩm dự giải đối với từng tổ chức đảng trực thuộc và Công đoàn ĐLVN, Đoàn thành niên Tập đoàn.

3. Ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp của Công đoàn ĐLVN, đặc biệt trong bối cảnh năm 2021 và đầu năm 2022, khi dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống người lao động cũng như trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và đơn vị, Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn đồng hành cùng chuyên môn, chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, động viên, thăm hỏi, chăm lo đời sống người lao động, quan tâm chế độ, chính sách cho đoàn viên công đoàn bị bệnh cũng như quan tâm chăm sóc gia đình người lao động bị bệnh hay bị mất do dịch bệnh Covid 19. Với sự sát cánh, đồng hành của công đoàn các cấp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã đưa ra định hướng giải quyết về những vấn đề còn tồn tại và những đề xuất, kiến nghị của Công đoàn ĐLVN.

4. Chiều 19/5, qua hình thức trực tuyến, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tham dự Hội nghị Giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Các đại biểu đã lắng nghe hội nghị tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tập trung làm rõ kết quả đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01- KL/TW trong những năm tiếp theo.

5. Ngày 1/6, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phiên tháng 6/2022. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phương án kế hoạch cập nhật thị trường điện năm 2022 của EVN, đề án nhân sự dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

III. TIN THAM KHẢO

1.  Vừa qua, SEA Games 31 đã diễn ra từ ngày 12/5 đến 23/5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận khu vực phía Bắc với 40 môn thi và 526 nội dung thi đấu. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã thành công rực rỡ, đồng thời để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế. Đóng góp cho thành công chung đó, EVN đã đảm bảo cung cấp điện tuyệt đối an toàn, ổn định, phục vụ các trận thi đấu cũng như nhiều hoạt động liên quan của Đại hội. Không chỉ riêng các địa điểm thi đấu mà tất cả các địa điểm ăn nghỉ, sinh hoạt của các vận động viên, trọng tài và nhân viên phục vụ, các phóng viên báo chí và các lãnh đạo cấp cao của các quốc gia trong khu vực, các địa điểm họp báo, hậu cần… tại 12 tỉnh/ thành phố đều đã được đảm bảo điện tuyệt đối an toàn, ổn định. Hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, không có sự cố, cháy nổ, tai nạn về điện xảy ra trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.

2. Ngày 31/5 tại Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khamphan Phommathat - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng ban chống tham nhũng Trung ương, Tổng thanh tra Nhà nước Lào làm trưởng đoàn. EVN  đề xuất đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Lào kiến nghị với Chính phủ Lào, để hỗ trợ các chủ đầu tư các nhà máy điện và công trình đấu nối trên lãnh thổ Lào triển khai đúng tiến độ theo hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký kết; ủng hộ các nhà đầu tư tại Lào tiếp tục phối hợp với EVN triển khai nghiên cứu giải pháp nhập khẩu điện phù hợp với định hướng của Chính phủ hai nước,…

3. Ngày 31/5, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện kỹ thuật Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Sân phân phối 500kV Quảng Trạch. Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi có quy mô xây dựng mạch kép dài hơn 500 km; xây dựng 03 trạm lặp quang giữa tuyến đường dây để khuếch đại và chuyển tiếp tín hiệu thông tin; xây dựng 03 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện. Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa lớn trong góp phần tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia; góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới; góp phần đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng và phụ cận và giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực.

4. Lễ khánh thành Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - Trung học cơ sở Vàng Đán tại xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên do ngành Điện tài trợ đã được tổ chức đúng Lễ kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng ngày sinh của Người với những tấm lòng của người lao động ngành Điện bên cạnh những hoạt động tuyên truyền của Tập đoàn và những hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam, đoàn Thanh niên Tập đoàn.

5. Trong chuỗi các hoạt động 10 năm Tháng công nhân của Công đoàn ĐLVN, Lễ biểu dương, khen thưởng 121 người lao động Ngành Điện tiêu biểu năm 2022 đã  diễn ra sáng 19/5, tại Hà Nội, đây những chuyên viên, kỹ sư, công nhân, nhân viên, người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công việc. Bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng, Công Đoàn ĐLVN đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động của Điện lực Phú Quốc - Công ty Điện lực Kiên Giang, Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa), Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Truyền tải điện Khánh Hòa, Truyền tải điện Ninh Thuận và Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành dự án Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân tại Khánh Hòa và Ninh Thuận và công nhân, người lao động đang làm việc trên công trường đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.

6. Ngày 1/6 tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng được tôn vinh Doanh nghiệp nhận chứng nhận quốc tế về Bình đẳng giới (EDGE & GEARS), đây là sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 2022 "Vực dậy nguồn lực lao động trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19 - xây dựng nơi làm việc hòa nhập". Diễn đàn được tổ chức bởi Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy.

7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường tuyên truyền trên trang điện tử, fanpage và nhóm Đồng nghiệp các biện pháp bảo đảm an toàn điện trong mưa giông, ngập lụt; cảnh báo các cuộc gọi mạo danh ngành điện tại miền Nam; tích cực đưa dịch vụ điện lên môi trường mạng để Khách hàng của ngành điện có thể đăng ký dịch vụ điện, thanh toán, truy cập thông tin trực tuyến… mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, việc tăng - giảm sản lượng bất thường đều được đơn vị điện lực cảnh báo kịp thời.   

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Theo Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 04-10/5 đã thành công tốt đẹp. Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn tài liệu “Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

2. Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TWngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

3. Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 197-CV/BTGĐUK, ngày 05/5/2022 đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị theo Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW và Đề cương. Đảng ủy Tập đoàn ĐLVN đã ban hành Công văn số 679-CV/ĐU, ngày 13/5/2022 gửi các tổ chức đảng triển khai thực hiện.

Xem file Tại đây.


  • 03/06/2022 05:01
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 9752