TBA 500 kV Đông Anh được nâng công suất lên 1.800 MVA

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa tổ chức đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp AT2 (công suất 900 MVA), nâng tổng công suất các máy 500 kV của Trạm 500 kV Đông Anh lên 1.800 MVA.

Máy biến áp AT2 (500kV-900MVA) tại TBA 500 kV Đông Anh vừa được đóng điện thành công

Dự án có tổng mức đầu tư 210,96 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành công trình.

Máy AT2 vừa lắp đặt được đấu nối tổ hợp từ 3 MBA 1 pha. Đồng thời, Trạm cũng được lắp đặt bổ sung các thiết bị liên quan phù hợp với MBA mới.

Việc tăng cường công suất cho Trạm 500 kV Đông Anh (xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) sẽ giảm tải cho các MBA 500 kV trong khu vực miền Bắc; nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của khu vực. 

 


  • 03/01/2019 07:19
  • Hương Nhung
  • 22239