TBA 220kV Bình Long (Bình Phước) được nâng công suất lên 500MVA

Ngày 11/8, tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Bình Long (tỉnh Bình Phước), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu công trình nâng công suất trạm này.

Máy biến áp AT2 được đóng điện ngày 11/8

Dự án tháo dỡ máy biến áp AT2 220/110 kV – 125 MVA hiện có để lắp đặt mới máy biến áp 220/110 kV – 250 MVA, nâng công suất trạm từ 375MVA lên 500MVA. Đồng thời, lắp đặt, hoàn thiện các thiết bị đồng bộ kèm theo. 

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.​

Việc hoàn thành dự án đáp ứng nhu cầu phụ tải các huyện Bình Long, Lộc Ninh, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Phước và khu vực lân cận.