Sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp

Là nhà sáng lập, giám đốc điều hành của PeopleG2 một công ty Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ sàng lọc ứng viên và kiểm tra hồ sơ lý lịch ứng viên, với nhiều năm kinh nghiệm về lãnh đạo, thay đổi trong tổ chức và văn hóa doanh nghiệp, tác giả Chris Dyer và cuốn sách “Sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp” cung cấp cấu trúc gồm ba yếu tố cơ bản, bảy trụ cột thành công và hai bước triển khai để xây dựng và duy trì hiệu quả văn hóa doanh nghiệp, từ đó cải thiện năng suất, hiệu suất làm việc, giữ chân nhân viên giỏi, nâng cao danh tiếng và lợi nhuận.

Cuốn sách cung cấp thông tin về 7 trụ cột vững chắc để duy trì hiệu quả văn hóa doanh nghiệp. Nguồn ảnh: Internet

Trong cuốn sách này, tác giả đã chỉ cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia quản trị nhân sự cách phát hiện những triệu chứng của một nền văn hóa đang rơi vào khủng hoảng và xác định các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời đi sâu vào “bảy trụ cột thành công về mặt văn hóa” là: Sự minh bạch, sự tích cực, đo lường, sự công nhận, sự độc đáo, lắng nghe, sai lầm.

Những tổ chức minh bạch khuyến khích một dòng chảy thông tin và liên lạc rộng khắp trong doanh nghiệp, có thể bắt đầu từ phản hồi đơn giản của nhân viên đến các báo cáo phân bổ kết quả kinh doanh... Mức độ minh bạch cao giúp các cá nhân và đội, nhóm xích lại gần nhau, giúp mọi người có được sự thống nhất về việc theo đuổi tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc và giữ chân các nhân viên tài năng.

Mặt khác, cách tốt nhất để đo lường hiệu suất kinh doanh là thông qua một quy trình thu thập, đánh giá và phân tích thông tin. Cần theo dõi và đo lường cụ thể thông số lãi, lỗ, mức độ hài lòng của khách hàng, mức độ gắn bó của nhân viên, các mục tiêu đạt được … để nhận biết doanh nghiệp đang hoạt động ra sao. Thậm chí có thể đo lường hiệu suất nội bộ ở từng mảng, lĩnh vực để phát hiện những cơ hội cải thiện văn hóa doanh nghiệp.

Với rất nhiều câu chuyện và tình huống thực tế, tác giả sẽ giúp bạn đọc dễ dàng tiếp thu những kiến thức, bài học cụ thể, sâu sắc trong cuốn sách.

 


  • 20/02/2023 09:07
  • PV
  • 3592