Sử dụng tro bay để gia cố nền đất yếu

Bộ Xây dựng có Quyết định số 218/QĐ-BXD ngày 28/3/2019 ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Gia cố nền đất yếu - Phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay”.

Chỉ dẫn kỹ thuật này do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng thẩm định và ban hành. Chỉ dẫn quy định các yêu cầu chung đối với việc xử lý nền đất yếu (độ sâu xử lý từ 2 m đến 8 m) bằng phương pháp gia cố toàn khối có sử dụng tro bay như chất phụ gia khoáng.

Theo Chỉ dẫn, có 9 chỉ tiêu chất lượng tro bay dùng cho bê tông và vữa xây phải được đáp ứng, trong đó có: Tổng hàm lượng ôxit SiO2 + Al2O3 + Fe2O3,% khối lượng, không nhỏ hơn 45 (đối với loại tro bay F, C); Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn của tro bay, hỗn hợp đất gia cố có sử dụng tro bay (theo TCVN 12249:2018) không lớn hơn 1...

Tro bay là loại thải phẩm bụi mịn thu được từ thiết bị lọc bụi của nhà máy nhiệt điện trong quá trình đốt than. 

Đất yếu được hiểu là các loại đất có sức chống cắt nhỏ và tính biến dạng (ép lún) lớn. Các loại đất yếu thường gặp là bùn, đất loại sét (sét, sét pha, cát pha) ở trạng thái dẻo nhão. 

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh218BXD2019.pdf


  • 16/04/2019 04:33
  • Minh Ngọc
  • 14100