Sử dụng thống nhất logo sự kiện nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Để chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2023), Tập đoàn Điện lực Việt Nam thiết kế và ban hành mẫu logo nhận diện để thống nhất áp dụng trong toàn Tập đoàn.

Các đơn vị thành viên của EVN sử dụng logo 69 năm để phục vụ cho các sự kiện, hoạt động hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và một số hoạt động diễn ra trong đầu năm 2024. 

File thiết kế có tại đây.


  • 17/11/2023 02:16
  • Ban Truyền thông EVN
  • 9858