Sớm xem xét việc cấp phép nhận chìm chất nạo vét tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh) tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, về việc sớm xem xét việc cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét tại cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra trường hợp mà đại biểu Thạch Phước Bình phản ánh.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Trung tâm) được xây dựng tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bao gồm: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng. Trung tâm có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Cảng biển Trung tâm nằm trong quy hoạch tổng thể Trung tâm là một công trình hạ tầng quan trọng. Để đảm bảo việc tiếp nhận tàu than có trọng tải 30.000 ĐWT, tuyến luồng hàng hải (bao gồm luồng chung, luồng riêng, vũng quay tàu) cần thực hiện nạo vét, duy tu để đảm bảo cao độ -9,5m. Theo kết quả khảo sát, dự báo tổng khối lượng cần nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải này thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 là gần 15 triệu m3.

Cảng than Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Ảnh: Lê Việt

Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng công ty Phát điện 1 đã lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm cho Dự án nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, vùng nước trước bến, vũng quay tàu Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên hải tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019-2020 (Dự án).

Toàn bộ khối lượng chất nạo vét này dự kiến sẽ được nhận chìm tại khu vực biển đã được UBND tỉnh Trà Vinh chấp thuận thuộc vùng biển Trà Vinh, cách khu vực Cảng biển Trung tâm từ 23-28 km.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm cho Dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thì khu vực biển đề nghị được nhận chìm được xem xét trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, để tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về nhận chìm, giao khu vực biển để nhận chìm, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018, Chính phủ đã xem xét, thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển để nhận chìm vật, chất nạo vét trong trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển (Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 8/2/2018).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ liên thông thủ tục hành chính thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để nhận chìm của Dự án do Tổng công ty Phát điện 1 nộp ngày 25/1/2019. Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để xem xét, quyết định việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm của Dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản trong thời gian sớm nhất.

Xem chi tiết văn bản trả lời chất vấn tại đây.