Sổ tay điện tử Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa hoàn thành xây dựng Sổ tay điện tử Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

Sổ tay Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Sổ tay được xây dựng trên nền tảng internet tại địa chỉ https://www.evn.com.vn/sotayclpt/index.html và tích hợp trên phần mềm văn phòng số Doffice của EVN, giúp lãnh đạo và CBCNV trong toàn tập đoàn dễ dàng theo dõi tìm kiếm, tra cứu các thông tin liên quan đến chiến lược phát triển của tập đoàn.

Sổ tay điện tử tổng hợp đầy đủ các thông tin liên quan đến Chiến lược phát triển EVN như Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045; các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025; các kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển của EVN…

Sổ tay được thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu dưới hình thức infograpfic, các hình ảnh, thông tin và được tích hợp trên cả phiên bản máy tính và điện thoại di động, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận, phù hợp với xu thế của xã hội số hiện nay.