Sẽ có 3 đợt lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Bộ NN&PTNT vừa có thông báo về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, gồm 3 đợt lấy nước với tổng cộng 18 ngày.

Trạm bơm Phù Sa (Sơn Tây, Hà Nội) bơm nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2019-2020

Cụ thể: Đợt 1 từ 00h ngày 12/1 đến 24h ngày 15/1/2021 (4 ngày); Đợt 2, Từ 0h ngày 26/1 đến 24h ngày 02/2/2021 (8 ngày); Đợt 3, từ 0h ngày 22/2 đến 24h ngày 27/2/2021 (6 ngày).

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì trong đợt 1 từ 1,8m trở lên, đợt 2 từ 2,0m trở lên; Đợt 3 duy trì mực nước tại Trạm Thuỷ văn Sơn Tây từ 2,5m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong khu vực chỉ đạo Sở NN&PTNT, Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh.

Các địa phương cần lắp đặt trạm bơm dã chiến, tổ chức lấy nước sớm, chủ động thau chua, rửa mặn, thau rửa hệ thống công trình thủy lợi, trữ nước vào các khu trũng, hệ thống kênh mương và tăng cường vận hành để tập trung đưa nước lên ruộng. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tuyệt đối không phát sinh yêu cầu xả nước từ  các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước trên. Ngoài ra cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép.

Trong thời gian lấy nước, thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan do Bộ NN&PTNT cung cấp để chủ động chỉ đạo, điều hành bảo đảm lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Vụ Đông Xuân 2020-2021. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời liên hệ bộ phận thường trực điều hành các đợt lấy nước của Tổng cục Thủy lợi.

 

 


  • 22/12/2020 07:00
  • Minh Ngọc
  • 2372