Sản lượng điện thương phẩm toàn quốc tăng 10%

Sản lượng điện thương phẩm toàn quốc trong tháng 8/2017 ước đạt 15,8 tỷ kWh, tăng 10% so cùng kỳ 2016 - thông tin từ Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong đó, điện dành cho công nghiệp chiếm tỷ trọng 53,9%, tăng 13,1%; quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 34,3%, tăng 4,5%; thương mại, khách sạn, nhà hàng chiếm tỷ trọng 5,8%, tăng 11,5%. 

Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện thương phẩm toàn quốc ước đạt 113,9 tỷ kWh, tăng 8,8% so cùng kỳ 2016, trong đó điện thương phẩm nội địa ước đạt 113,17 tỷ kWh, tăng 9%.

Cũng trong 8 tháng qua, các trung tâm trung tâm chăm sóc khách hàng của 5 Tổng công ty Điện lực đã tiếp nhận và giải quyết hơn 3 triệu yêu cầu của khách hàng, chủ yếu là các cuộc gọi giải đáp thông tin (chiếm tỷ lệ 38% tổng số yêu cầu). 


  • 06/09/2017 02:18
  • Thùy Lê