Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng: Từ 18 xuống 10 ngày

Từ ngày 1/9/2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành phải giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho khách hàng có đấu nối lưới điện trung áp từ 18 ngày xuống còn 10 ngày. Các đơn vị điện lực sẽ thực thi chỉ đạo này như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam: “Giải quyết các thủ tục theo cơ chế một cửa”
Tính đến ngày 30/9/2015, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã hoàn thành cấp điện cho 41 khách hàng với thời gian thực hiện trung bình 12,7 ngày.
 
Thực hiện Quy trình cấp điện mới thuộc Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, PC Quảng Nam đã đổi mới hình thức và quy định cụ thể thời gian giải quyết thủ tục của các phòng trong Công ty và Điện lực trực thuộc không quá 8 ngày theo cơ chế 1 cửa. Cụ thể, phòng Kinh doanh tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và chuyển cho bộ phận liên quan không quá 1 ngày. Các đơn vị liên quan kiểm tra điểm đấu nối, tính toán tổn thất điện năng, lập thỏa thuận đấu nối không quá 5 ngày. Sau đó, thỏa thuận ranh giới đầu tư và ký hợp đồng mua bán điện không quá 2 ngày.
 
Hiện nay ở Quảng Nam, phụ tải phát triển mới tập trung chủ yếu vào khách hàng của các khu công nghiệp, khu chế xuất. Với trình tự giải quyết các thủ tục như trên, PC Quảng Nam hoàn toàn có thể rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho khách hàng có đấu nối lưới điện trung áp từ 18 ngày xuống còn 10 ngày.
 
 
 
 

Ông Lê Hoài Nhơn – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk: “Điều chỉnh lại quy trình cấp điện phù hợp với từng địa bàn”
 
Đến hết tháng 8/2015, PC Đắk Lắk đã tiếp nhận 48 hồ sơ, trong đó hoàn thành thủ tục đấu nối 41 công trình; nghiệm thu đóng điện 12 công trình với thời gian giải quyết thuộc trách nhiệm của ngành Điện là 16,88 ngày/công trình.
 
Thực hiện Quyết định số 832/QĐ-EVN ngày 01/9/2015 của EVN, PC Đắk Lắk đã điều chỉnh lại Quy trình cấp điện trung áp phù hợp với thực tế trên địa bàn. Cụ thể, thời gian tiếp nhận, kiểm tra đấu nối, chuyển hồ sơ cho Sở Công Thương, ký biên bản thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật không quá 4 ngày. Sau đó, ký hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu, lắp hệ thống đo đếm mua bán điện và đóng điện công trình không quá 6 ngày (bỏ qua bước thỏa thuận thiết kế).
 
Với đặc thù là một tỉnh Tây Nguyên, địa hình chủ yếu là đồi núi, khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã vùng sâu, vùng xa rất lớn, giao thông đi lại khó khăn, Đắk Lắk lại chưa có quy hoạch chi tiết về lưới điện trung áp nên khi thỏa thuận đấu nối còn phải thực hiện theo nhiều bước ở các cơ quan quản lý nhà nước như, mặt bằng hướng tuyến; xác nhận phù hợp quy hoạch địa phương… nên mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, với các giải pháp trên, PC Đắk Lắk vẫn đảm bảo được thời gian tiếp cận điện năng theo quy định của EVN.

Ông Đinh Văn Minh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Sơn La: “Tích cực triển khai dịch vụ cấp điện trọn gói”

8 tháng đầu năm 2015, PC Sơn La đã hoàn thành cấp điện cho 20 khách hàng có đấu nối lưới điện trung áp, với thời gian thực hiện trung bình 17,93 ngày.

Để đạt được mục tiêu rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo đúng yêu cầu của Tập đoàn, từ ngày 01/9/2015, PC Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Niêm yết công khai quy trình và thủ tục tại các phòng giao dịch khách hàng/Website của Điện lực. Công ty cũng chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, hỗ trợ khách hàng các vướng mắc về thủ tục không thuộc thẩm quyền của ngành Điện; đàm phán với nhà cung cấp vật tư thiết bị sẵn sàng phục vụ thi công lắp đặt; đối với vật tư thiết bị không thông dụng, nghiên cứu phương án dự phòng theo khu vực; xây dựng sơ đồ giám sát thời gian thực hiện từng công đoạn tại các đơn vị.
 
Việc triển khai dịch vụ trọn gói cũng được PC Sơn La tích cực thực hiện. Với dịch vụ này, trong quá trình giải quyết yêu cầu cấp điện trung áp cho khách hàng sẽ không còn các thủ tục về thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận thiết kế. Việc chủ động lịch cắt điện sẽ tiết kiệm thời gian chờ đợi. Điện lực thi công nhanh do có lực lượng và phương tiện đầy đủ. Thủ tục nghiệm thu, lắp đặt hệ thống đo đếm và đóng điện cho khách hàng cũng nhanh gọn hơn.
 
Với các giải pháp trên, trong tháng 9/2015, PC Sơn La đã hoàn thành cấp điện cho 9 khách hàng, với thời gian thực hiện bình quân là 9 ngày (không có khách hàng giải quyết quá 10 ngày). 
 
Quyết định số 832/QĐ-EVN ngày 1/9/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam:
 
- Tiếp nhận hồ sơ và khảo sát hiện trường: Không quá 2 ngày làm việc;
 
- Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật: Không quá 2 ngày làm việc;
 
- Nghiệm thu, đóng điện công trình và ký kết hợp đồng mua bán điện: Không quá 6 ngày làm việc.
 


  • 04/11/2015 03:05
  • Theo Tạp chí Điện lực chuyên đề Thế giới Điện
  • 5706


Gửi nhận xét